הדפס
חיפוש באתר

פורסם תרגום לעברית של החלטת AGENDA DECISION של ה-IFRIC בנושא עסקאות של פעילויות מימון מחדש מיועדות לטווח ארוך יותר III

ההחלטה פורסמה על ידי ה IFRIC בחודש מרס 2022.

ניתן לצפות בתרגום בתקינה בינלאומית - IFRIC'S AGENDA DECISIONS או ללחוץ כאן

חזרה לכל החדשות