הדפס
חיפוש באתר

פורסמו הצעות לתקני חשבונאות מספר 43 ו-44

הכנסות מחוזים עם לקוחות ועלויות אשראי

הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות אישרה לאחרונה את הצעה לתקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות ואת הצעה לתקן חשבונאות מספר 44, עלויות אשראי. 

המוסד לתקינה מפרסם את ההצעות לתקנים על מנת לקבל תגובות והערות, לפני הפיכת ההצעה, לתקן סופי. הערות ותגובות נבקש להעביר אלינו בכתב באמצעות דואר אלקטרוני ([email protected]) עד ליום 1 בספטמבר 2022.

בנוסף, יקיים המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות שימוע ציבורי שבו תינתן הזדמנות לנוכחים להשמיע את תגובותיהם לגבי תוכן ההצעות. השימוע הציבורי יתקיים ביום שלישי, כ' בתמוז, תשפ"ב, ה - 19 ביולי, 2022, בשעה 9:00 בזום. ההשתתפות בשימוע היא על פי הזמנות אותן ניתן לקבל על ידי פנייה בדואר אלקטרוני ([email protected]). 

ההצעות לתקן מופיעות בתקינה ישראלית - הצעות לתקני חשבונאות.

 

לצפייה בהצעה לתקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות - לחץ כאן.

לצפייה בהצעה לתקן חשבונאות מספר 44 עלויות אשראי - לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות