הדפס
חיפוש באתר

פורסמו תרגומים לעברית של שתי החלטות AGENDA DECISION של ה-IFRIC מחודש אוקטובר

ויתור של המחכיר על תשלומי חכירה וקבוצות רב-מטבעיות של חוזי ביטוח

ההחלטות פורסמו על ידי ה IFRIC בחודש אוקטובר 2022.

ניתן לצפות בתרגומים בתקינה בינלאומית - IFRIC'S AGENDA DECISIONS או ללחוץ כאן

חזרה לכל החדשות