הדפס
חיפוש באתר

שוק עמוק בישראל

מכתב מיו"ר רשות ניירות ערך

ביום 29 ביולי 2014 התקבל במוסד לתקינה מכתבו של יו"ר רשות ניירות ערך לפיו החליט יו"ר רשות ניירות ערך למשוך את בקשתו מהמוסד לתקינה לבחון את סוגיית השוק העמוק בישראל. בכוונת רשות ניירות ערך לבחון את שאלת קיומו של שוק עמוק ואופן יישומה בהתאם לכללי IFRS של קביעה אפשרית כזו ועם השלמת הבחינה תפרסם הרשות את עמדתה בעניינים אלה.

חזרה לכל החדשות