הדפס
חיפוש באתר

פורסם תקן חשבונאות מספר 36

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה את תקן חשבונאות מספר 36 המתקן את כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים

התקן מבהיר ומתקן הוראות קיימות בתקנים לגבי כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים וכן מוסיף הוראות חדשות.  התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2014 או לאחריו. יישום מוקדם מומלץ. התקן מופיע בתקינה ישראלית – תקני חשבונאות. לצפייה בתקן לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות