הדפס
חיפוש באתר

חדש! חדש! חדש!

פורסמה חוברת הבדלים בין התקינה הבינלאומית לבין התקינה הישראלית

תוכנית לימודי החשבונאות הקיימת במוסדות להשכלה גבוהה ובחינות מועצת רואי חשבון כוללים אך ורק את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים. כפועל יוצא בוגרי לימודי החשבונאות אינם בקיאים בתקני החשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ובגילויי הדעת של לשכת רואי החשבון בישראל אשר אומצו על ידו. אולם בפרקטיקה חלק ניכר מעבודתם של מדווחים ושל רו"ח מבקרים עוסק בדוחות כספיים של חברות שחייבות בדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל. 

כתוצאה מכך, עלה הצורך להכין חוברת זו שמטרתה זיהוי ההבדלים העיקריים בכללי ההכרה, המדידה וההצגה בין תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים לבין תקני החשבונאות בישראל.

לצפייה בחוברת לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות