הדפס
חיפוש באתר

פורסם תקן חשבונאות מספר 22 (מעודכן 2017), מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה את תקן חשבונאות מספר 22 (מעודכן 2017)

תקן זה קובע דרישות להצגה של מכשירים פיננסיים ולגילוי לגביהם. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2017 או לאחריו. יישום מוקדם של התקן מותר. התקן מופיע בתקינה ישראלית – תקני חשבונאות. לצפייה בתקן - לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות