הדפס
חיפוש באתר

פורסם תקן חשבונאות מספר 24 (מעודכן 2018), תשלום מבוסס מניות

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה את תקן חשבונאות מספר 24 (מעודכן 2018)

תקן זה מחליף את תקן חשבונאות מספר 24, תשלום מבוסס מניות, שפורסם בשנת 2005. במבוא לתקן מפורטים השינויים שבוצעו בתקן במהלך עדכונו.  התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018 או לאחריו. יישום מוקדם מותר. 

התקן מופיע בתקינה ישראלית – תקני חשבונאות. לצפייה בתקן - לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות