הדפס
חיפוש באתר

חוברת ההבדלים בין התקינה הבינלאומית לבין התקינה הישראלית עודכנה

חדש! חדש! חדש!

המוסד לתקינה עדכן את חוברת ההבדלים בין התקינה הבינלאומית לבין התקינה הישראלית. ההשוואה בחוברת המעודכנת מבוססת על תקני החשבונאות בישראל ועל תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים כשהם מעודכנים עד לחודש ינואר 2018, מבלי להביא בחשבון אימוץ מוקדם של תקני דיווח כספי בינלאומיים שטרם נכנסו לתוקף מחייב (כגון תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות ותקן דיווח כספי בינלאומי 17 חוזי ביטוח שמועד תחילתם המחייב הוא לאחר 1 בינואר 2018).

ניתן לצפות בהשוואה בתקינה ישראלית - הבדלים בין תקינה בינלאומית לישראלית.

חזרה לכל החדשות