הדפס
חיפוש באתר

קורס תקינה ישראלית של לשכת רואי חשבון בישראל

במסגרת הקורס, אשר יועבר במתכונת מרוכזת, יילמדו תקני החשבונאות המרכזיים בתקינה הישראלית, תוך התייחסות להבדלים מהותיים בינם לבין התקינה הבינלאומית בחשבונאות. כמו כן, המפגשים יותאמו לעדכונים האחרונים אשר קיבלו ביטוים במסגרת התקינה הישראלית, לרבות בכל הנוגע לפרוייקטי השיפורים לתקינה (שראו אור בשנת 2017) וכן בהתייחס לדוגמאות ליישום התקינה הישראלית ולהצעות חדשות לתיקונים לתקני חשבונאות קיימים.

הקורס יפתח ביום ג', 19.6.18, ויתקיים על פי הלו"ז המצויין בתוכנית, בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1 תל-אביב (יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב).

למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר, כפוף להשתתפות ב 8- מפגשים לפחות מתוך 10 מפגשים.

בקורס יחולק חומר מקצועי.
 

לתוכנית הקורס ולפרטים נוספים - לחץ כאן

חזרה לכל החדשות