הדפס
חיפוש באתר

פורסם תקן חשבונאות מספר 35 (מעודכן 2018), מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה את תקן חשבונאות מספר 35 (מעודכן 2018)

תקן זה מעדכן את תקן חשבונאות מספר 35, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות, שפורסם בשנת 2014. התקן חל על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2014 או לאחריו. יישום מוקדם מותר. התיקון לתקן חל על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018 או לאחריו.

התקן מופיע בתקינה ישראלית – תקני חשבונאות. לצפייה בתקן - לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות