הדפס
חיפוש באתר

חדש! חדש! חדש!

נוסחים משולבים של תקינה ישראלית

במהלך השנים ממועד הקמתו של המוסד לתקינה פורסמו תקני חשבונאות, הבהרות, תקני חשבונאות מעודכנים ושיפור תקנים קיימים (תקינה ישראלית). פרסומים אלה מובאים באתר האינטרנט כפי שאושרו על ידי הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

ריבוי התיקונים לתקני החשבונאות והחלפת חלק מהם מקשים על המשתמשים השונים בתקינה החשבונאית בהתמצאות בה ובמעקב אחר התיקונים השונים שבוצעו בתקני החשבונאות.

נוסחים משולבים אלה כוללים את כל תקני החשבונאות (כולל גילויי הדעת של לשכת רואי חשבון) וההבהרות שבתוקף כולל כל התיקונים שבוצעו בהם ממועד פרסומם ועד ליום 31.8.18, לרבות החלפת מונחים (כגון החלפת המונח מאזן במונח דוח על המצב הכספי) שבוצעה בכל התקנים וההבהרות בעקבות תקן חשבונאות מספר 34, הצגה של דוחות כספיים. לכל סעיף שתוקן, שבוטל או שנוסף, קיימת הערת שוליים המציינת את מקור התיקון ומועד תחילתו (למעט החלפת מונחים).

הנוסחים המשולבים מוצגים על פי נושאים, כך שכל התקנים המתייחסים לנושא מסוים קובצו יחדיו. בנוסף, קיימת בתוכן העניינים רשימה של תקני החשבונאות, גילויי הדעת וההבהרות שבתוקף לפי מספר רץ וכן רשימה של כל תקני החשבונאות, כל גילויי הדעת בחשבונאות וכל ההבהרות שפורסמו תוך ציון מעמדם (פרסומים שבתוקף ופרסומים שאינם בתוקף).

הנוסחים המשולבים משמשים כחומר עזר בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב מאחר שהם לא אושרו על ידי הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. הנוסח המחייב של תקני החשבונאות הוא זה שאושר בוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

"הצורך בחומר כתוב המשלב בתוך התקנים העדכניים את השינויים והעדכונים שחלו בהם במרוצת השנים, עולה שוב ושוב שכן בעקבות השינויים הרבים, לא ניתן עוד לקבוע את נוסחם של התקנים על מנת ליישמם בצורה נאותה.

פרסום ספר הנוסחים המשולבים יהווה כלי שימושי הן לציבור המדווחים ולא פחות למבקרי החשבונות של גופים אלה.

ספר זה הוא פרי עבודה משותפת של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ושל הגופים המקצועיים של לשכת רואי חשבון בישראל בתקופת כהונתו של יזהר קנה כנשיא הלשכה, אשר תרם רבות לקידום הפרויקט.

ברכות מיוחדות לעורכת המקצועית רו"ח שרון מימון-צדיק, שהיתה הרוח החיה והתורמת המרכזית לפרסום זה, בסיוע המקצועי והמסור של רו"ח איריס אלדר, ראש הסגל המקצועי של לשכת רואי חשבון."

בברכה,

דב ספיר, רו"ח

יו"ר הוועדה המקצועית

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

הנוסחים המשולבים מופיעים תחת תקינה ישראלית - נוסחים משולבים.

בשלב זה, לא קיימים עותקים קשיחים של הנוסחים המשולבים של התקינה הישראלית. אם ברצונכם לרכוש עותק קשיח, אנא מלאו את הטופס המצ"ב. 

 

חזרה לכל החדשות