הדפס
חיפוש באתר

פורסמה הצעה לתקן חשבונאות מספר 22 (מעודכן 2016)

מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה

הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה אישרה לאחרונה את הצעה לתקן חשבונאות מספר 22 (מעודכן 2016), מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה

המוסד לתקינה מפרסם את ההצעה לתקן על מנת לקבל תגובות והערות, לפני הפיכת ההצעה, לתקן סופי. הערות ותגובות נבקש להעביר אלינו בכתב או בדואר אלקטרוני (iasb@iasb.org.il) עד ליום ה- 5 באפריל, 2016. 

בנוסף, יקיים המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות שימוע ציבורי שבו תינתן הזדמנות לנוכחים להשמיע את תגובותיהם לגבי תוכן ההצעה. השימוע יתקיים ביום שלישי, ה’ באדר ב’, תשע"ו, ה -15 במרס, 2016, בשעה 9:00 בלשכת רואי חשבון (רח’ מונטיפיורי 1, תל אביב). ההשתתפות בשימוע היא על פי הזמנות אותן ניתן לקבל על ידי פנייה בדואר אלקטרוני.

ההצעה לתקן מופיעה בתקינה ישראלית - הצעות לתקני חשבונאות.

לצפייה בהצעה - לחץ כאן

חזרה לכל החדשות