הדפס
חיפוש באתר

מצגת על טיוטת הצעה לתקן חשבונאות מספר 40

דיווח כספי וכללי חשבונאות על ידי מלכ"רים

לאתר האינטרנט של המוסד לתקינה נוספה מצגת בנושא טיוטת הצעה לתקן חדשה העוסקת בדיווח כספי וכללי חשבונאות על ידי מלכ"רים. המצגת הועברה על ידי רו"ח שרון מימון צדיק בכנס של לשכת רואי חשבון בישראל בנושא מלכ"רים ועמותות שנערך ב- 29 באפריל 2019. המצגת מופיעה במאמרים ומצגות.

חזרה לכל החדשות