הדפס
חיפוש באתר

דחיית השימוע הציבורי להצעה לתקן חשבונאות מספר 40, כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ולהצעה לתקן חשבונאות מספר 41, גילויים בהקשר לצד קשור

השימוע הציבורי לשתי ההצעות לתקן שנקבע במקור ליום 31.3.20 נדחה ליום 12.5.20 ויתקיים באפליקציית ZOOM

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות יקיים שימוע ציבורי באמצעות אפליקציית ZOOM שבו תינתן הזדמנות לנוכחים להשמיע את תגובותיהם לגבי תוכן הצעה לתקן חשבונאות מספר 40, כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ולגבי תוכן הצעה לתקן חשבונאות מספר 41, גילויים בהקשר לצד קשור. השימוע הציבורי יתקיים ביום שלישי, יח' באייר תש"פ, ה- 12 במאי 2020 (וזאת במקום השימוע שנקבע ל - 31 במרס, 2020) בשעה 8:30. ההשתתפות בשימוע היא על פי הזמנות אותן ניתן לקבל על ידי פנייה בדואר אלקטרוני (tzadik@iasb.org.il).

הערות ותגובות בכתב להצעות לתקן ניתן להעביר עד ליום 12 במאי 2020.

חזרה לכל החדשות