הדפס
חיפוש באתר

דחיית השימוע הציבורי להצעה לתקן חשבונאות מספר 40, כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים

השימוע הציבורי שנקבע במקור ליום 31.3.20 נדחה ליום 21.4.20

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות יקיים שימוע ציבורי שבו תינתן הזדמנות לנוכחים להשמיע את תגובותיהם לגבי תוכן הצעה לתקן חשבונאות מספר 40, כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. השימוע הציבורי יתקיים ביום שלישי, כז' בניסן תש"פ, ה- 21 באפריל 2020 (וזאת במקום השימוע שנקבע ל - 31 במרס, 2020) בשעה 9:00 בלשכת רואי חשבון (רח' מונטיפיורי 1, תל אביב). ההשתתפות בשימוע היא על פי הזמנות אותן ניתן לקבל על ידי פנייה בדואר אלקטרוני (iasb@iasb.org.il).

חזרה לכל החדשות