הדפס
חיפוש באתר

פרסום תרגום לעברית של ה-AGENDA DECISIONS של ה-IFRIC

לנוחות המדווחים ורואי החשבון, המוסד לתקינה מפרסם את התרגום לעברית של כל ההחלטות החל מינואר 2019

המוסד לתקינה מפרסם תרגום של ה-AGENDA DECISIONS שמפרסמת הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (IFRIC) על מנת לסייע למדווחים ולרואי החשבון ביישום התקינה הבינלאומית. תרגום ה-AGENDA DECISIONS של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי לעברית מובא לנוחות המדווחים ורואי החשבון. הנוסח המקורי באנגלית הוא הנוסח המחייב וניתן לקרוא אותו באתר האינטרנט של המוסד לתקני דיווח כספי בינלאומיים (בכל תרגום בעברית קיים קישור להחלטה באנגלית). תרגום ה-AGENDA DECISIONS מופיע בתקינה בינלאומית -  IFRIC'S AGENDA DECISIONS. לצפייה - לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות