הדפס
חיפוש באתר

פורסמה הנחיה מקצועית 2020/1 - גילויים בדבר השפעת משבר הקורונה בדוחות הכספיים לתקופות המסתיימות עד וכולל 31 בדצמבר 2019

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה הנחיה מקצועית המתייחסת לגילויים בדבר השפעת משבר הקורונה בדוחות הכספיים לתקופות המסתיימות עד וכולל 31 בדצמבר 2019

ההנחיה המקצועית מופיעה בתקינה ישראלית – הבהרות. לצפייה בהנחיה המקצועית - לחץ כאן.

 

חזרה לכל החדשות