הדפס
חיפוש באתר

סיווג רכיב ההתחייבות של אג"ח להמרה

פורסם מסמך מעודכן מדיוני הוועדה המקצועית

פרסום זה מתייחס לסיווג של רכיב ההתחייבות של אג"ח להמרה כהתחייבות שוטפת או כהתחייבות לא שוטפת.

פרסום זה מעדכן פרסום קודם מחודש אפריל 2009.

פרסום זה נכלל בפרסומים מדיוני הוועדה - פרסומים שונים. לצפייה בפרסום - לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות