הדפס
חיפוש באתר

פורסמה הנחיה מקצועית 2020/2 - הטיפול החשבונאי בוויתורי חכירה שהוענקו בעקבות משבר הקורונה והגילוי הנדרש בגינם

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה את ההנחיה המקצועית 2020/2

בעקבות משבר הקורונה והשלכותיו על חברות רבות ברחבי העולם, מחכירים הפועלים במדינות שונות העניקו (או צפויים להעניק) לחוכרים ויתורים או הנחות לתקופה קצובה. ויתורי חכירה אלה הוענקו בצורות שונות, לרבות ויתור על תשלומי חכירה למספר חודשים, מעבר מתשלום קבוע לתשלום משתנה, דחיית תשלומי חכירה ועוד. פרסום זה עוסק בטיפול החשבונאי בוויתורי חכירה שהוענקו בעקבות משבר הקורונה ובגילוי הנדרש בגינם בדוחות הכספיים של חוכרים ומחכירים המיישמים את הוראות תקן חשבונאות בינלאומי 17. 

ההנחיה המקצועית מופיעה בתקינה ישראלית – הבהרות. לצפייה בהנחיה המקצועית - לחץ כאן.

 

חזרה לכל החדשות