הדפס
חיפוש באתר

מצגות בנושא תקן חשבונאות מספר 40 דיווח כספי וכללי חשבונאות על ידי מלכ"רים

פורסמו מצגות של הרצאות בנושא תקן חשבונאות מספר 40 במסגרת יום עיון שנערך על ידי לשכת רואי חשבון בישראל ביום 3 בנובמבר 2020 שהועברו על ידי רו"ח יעל ג'רסי ורו"ח שרון מימון צדיק.

המצגות מופיעות תחת מאמרים ומצגות.

חזרה לכל החדשות