הדפס
חיפוש באתר

מצגת נוספת בנושא תקן חשבונאות מספר 40 דיווח כספי וכללי חשבונאות על ידי מלכ"רים

פורסמה מצגת נוספת של הרצאה בנושא תקן חשבונאות מספר 40 במסגרת יום עיון שנערך על ידי לשכת רואי חשבון בישראל ביום 20 בדצמבר 2020 שהועברה על ידי רו"ח שרון מימון צדיק.

המצגות מופיעות תחת מאמרים ומצגות.

חזרה לכל החדשות