הדפס
חיפוש באתר

פורסם תרגום לעברית של החלטת AGENDA DECISION של ה-IFRIC בנושא הסדרי מימון בשרשרת ההספקה - פקטורינג הפוך

ההחלטה פורסמה על ידי ה IFRIC בחודש דצמבר 2020.

ניתן לצפות בתרגום בתקינה בינלאומית - IFRIC'S AGENDA DECISIONS או ללחוץ כאן

חזרה לכל החדשות