הדפס
חיפוש באתר

פורסם תרגום לעברית של החלטת AGENDA DECISION של ה-IFRIC בנושא עלויות תצורה או התאמה ללקוח בהסדר שירותי מחשוב ענן

ההחלטה פורסמה על ידי ה IFRIC בחודש אפריל 2021.

ניתן לצפות בתרגום בתקינה בינלאומית - IFRIC'S AGENDA DECISIONS או ללחוץ כאן

חזרה לכל החדשות