הדפס
חיפוש באתר

פורסמו תרגומים לעברית של החלטות AGENDA DECISIONS של ה-IFRIC

פורסמו תרגומים לעברית של שתי החלטות AGENDA DECISIONS של ה-IFRIC בנושא ייחוס הטבה לתקופות שירות ובנושא גידור השתנות של תזרימי המזומנים כתוצאה משיעורי ריבית ריאליים.

ההחלטות פורסמו על ידי ה IFRIC בחודש מאי 2021.

ניתן לצפות בתרגומים בתקינה בינלאומית - IFRIC'S AGENDA DECISIONS. 

חזרה לכל החדשות