הדפס
חיפוש באתר

השתלמות חדשה של לשכת רואי חשבון בישראל בשיתוף עם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בנושא "מתמקדים בתקינה הישראלית"

225Artboard_...225Artboard_...225Artboard_...225Artboard_...

חזרה לכל החדשות