הדפס
חיפוש באתר

פורסמו תרגומים לעברית של החלטות AGENDA DECISIONS של ה-IFRIC

פורסמו תרגומים לעברית של שתי החלטות AGENDA DECISIONS של ה-IFRIC בנושא הכנה של דוחות כספיים כאשר ישות אינה עוד עסק חי ובנושא עלויות הדרושות למכירת מלאי.

ההחלטות פורסמו על ידי ה IFRIC בחודש יוני 2021.

ניתן לצפות בתרגומים בתקינה בינלאומית - IFRIC'S AGENDA DECISIONS. 

חזרה לכל החדשות