הדפס
חיפוש באתר

מענקים בעקבות משבר הקורונה - הטיפול החשבונאי על ידי מלכ"רים (כולל בתי חולים ציבוריים וקופות חולים)

פורסם מסמך מדיוני הוועדה המקצועית

הוועדה המקצועית קיימה לאחרונה דיון בנושא כללי הסיווג וההצגה של מענקים אשר קיבלו מלכ"רים בעקבות משבר הקורונה. פרסום זה כולל את עמדת הוועדה המקצועית לעניין כללי הסיווג וההצגה של מענקים אלה וכן התייחסות לכללי ההכרה שחלים על מענקים אלה.

פרסום זה נכלל בפרסומים מדיוני הוועדה - פרסומים שונים. לצפייה בפרסום - לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות