רו"ח דוייטשמן אבי

אבי מונה כמשתתף קבוע בישיבות הוועדה המקצועית החל משנת 2007. אבי בוגר תואר ראשון (B.A) בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בן-אילן ובעל רישיון לראיית חשבון משנת 1990.

אבי החל את דרכו המקצועית בשנת 1986 במשרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן. משנת 1994 החל לעבוד בכימיקלים לישראל ועד לשנת 2015 שימש בחברה בתפקידים שונים: סמנכ"ל כספים, משנה למנכ"ל וממונה על הפיתוח העסקי, אסטרטגיה ורגולציה, חבר הנהלה בכירה ודירקטור בחברות בנות של החברה. בדצמבר 2015 מונה אבי כסמנכ"ל כספים בחברת החשמל לישראל.

אבי משמש כחבר בוועד הפועל של איגוד החברות הציבוריות.

בשנת 2005 הוענק לאבי אות ההוקרה של הפורום למנהלי כספים ראשיים בישראל.

avi.doitchman@iec.co.il

חזרה לוועדה המקצועית