רו"ח מדליון אדוה

אדוה מונתה כמשתתפת קבועה בישיבות הוועדה המקצועית החל משנת 2019. אדווה בעלת תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית (בהצטיינות) ובעלת תואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית (בהצטיינות).

אדוה משמשת כיום כראש אשכול הכרה בהכנסה מגזרים ואחרים במחלקה המקצועית במחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך.

הצטרפה לרשות בשנת 2014 והייתה רפרנטית בצוות החזקות אלקטרוניקה ומחשבים. במסגרת תפקידה, אחראית גם על נושאי רוחב כגון נתוני פרופורמה, אורכות, צירוף דוחות כספיים ועוד, ומובילה פרוייקטים שונים.

החל משנת 2013, משמשת כמרצה בחוג לחשבונאות באוניברסיטה העברית.

AdvaM@isa.gov.il

חזרה לוועדה המקצועית