רו"ח אביעד אביחי

אביחי מונה כמשתתף קבוע בישיבות הוועדה המקצועית החל משנת 2021, והוא בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית (בהצטיינות יתרה).

משמש החל משנת 2020 כראש אשכול הכרה בהכנסה, מגזרים, חכירות ואחרים, במחלקה המקצועית במחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך. במסגרת תפקיד זה, מרכז תחתיו נושאי רוחב חשבונאיים רבים, כגון: טעויות בדוחות כספיים, ארכות לדוחות כספיים, צירוף דוחות כספיים, דוחות פרופורמה, דוחות סולו ועוד.

אביחי החל את התמחותו ברשות ניירות ערך בשנת 2015 במחלקה המקצועית החשבונאית, והחל משנת 2017 שימש כרפרנט בצוות ביומד, היי-טק והון סיכון. במסגרת תפקיד זה, ריכז בין היתר את הטיפול בחברות הקנאביס הרפואי.

בשנת 2019 הוענקה לאביחי תעודת עובד מצטיין על ידי יו"ר רשות ניירות ערך.

החל משנת 2015 שימש כמרצה במספר מוסדות אקדמיים, והחל משנת 2016 משמש כמרצה בחוג לחשבונאות במכללה האקדמית הדסה בירושלים.

avichaia@isa.gov.il

חזרה לוועדה המקצועית