רו"ח גולדברג דוד MBA

דודי מכהן כמשתתף קבוע בוועדה המקצועית משנת 2007, מועד הקמת המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ועד היום. בעל רישיון רואה חשבון משנת 1985 ובוגר החוגים חשבונאות וכלכלה באוניברסיטת תל אביב (1982). דודי סיים בהצטיינות תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון באוניברסיטת ת"א בשנת 1984. דודי משמש כרו"ח בפרקטיקה בראיית חשבון ויועץ כלכלי משנת 1985. בתחילת שנת 2007 הצטרף למשרד רואי החשבון ליאון אורליצקי ושות' כשותף מחלקה מקצועית.

דודי החל את פעילותו בלשכת רואי חשבון בשנת 1992 ומשנה זו ועד היום הוא חבר הועד המרכזי (הדירקטוריון) של הלשכה. בשנת 1993 התמנה כחבר המועצה המקצועית ומחודש אפריל 2015 ועד אפריל 2018 כיהן כיו"ר המועצה המקצועית של הלשכה. בנוסף כיהן כיו"ר הוועדה לקשרים בינלאומיים וכיו"ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה של הלשכה ממועד הקמתו בשנת 2003 ועד אפריל 2018. במסגרת פעילותו בלשכה כיהן דודי כסגן נשיא הלשכה בין השנים 2012-2003 וכנשיא הלשכה בין השנים 2012-2015.

דודי מרצה בחוג לחשבונאות באוניברסיטת ת"א משנת 1984 ועד היום ומכהן כיו"ר משותף של מכון קסירר לחשבונאות באוניברסיטת ת"א.

דודי חבר הוועדה המקצועית לתקינה ממשלתית במשרד האוצר מיום הקמתה ועד היום. כמו כן, חבר בוועדות ציבוריות שונות כגון הוועדה הציבורית לבחינת מערכת הדיווח הכספי בשלטון המקומי, ועדה למכללות למשפטים במשרד המשפטים (בעבר) וועדת בחינות במועצת רואי חשבון. 

חזרה לוועדה המקצועית