הדפס
חיפוש באתר

ועדת המומחים לתרגום התקינה הבינלאומית

ועדת המומחים לתרגום התקינה הבינלאומית (להלן: "הוועדה") מהווה חלק מתהליך תרגום תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים. בכל שנה מקבל המוסד לתקינה מארגון הוועדה לתקני דיווח כספי בינלאומיים מונחי מפתח באנגלית אשר מעודכנים בהתאם לתקנים שהתפרסמו במהלך השנה שחלפה. תרגום מונחי המפתח לעברית אושר בעבר על ידי חברי הוועדה והוא מעודכן בכל שנה. תהליך התרגום של תקן דיווח כספי בינלאומי חדש או של תיקונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים מתחיל בתרגום לעברית אשר מבוצע בהתאם למונחי המפתח. חברי הוועדה בוחנים את התרגום לעברית ומעירים הערותיהם. בסוף כל שנה מבוצע שילוב של כל התיקונים לתקנים בתקנים עצמם וחברי הוועדה בוחנים את התרגום לעברית של התקנים המעודכנים. התקנים המעודכנים מפורסמים בכל שנה רק לאחר אישור חברי הוועדה.

חברי ועדת המומחים לתרגום התקינה הבינלאומית:

  • פרופ' חיים אסיאג, רו"ח
  • רו"ח יהודה בר
  • רו"ח שלומי וינר
  • רו"ח גיא זמורה
  • רו"ח יניב יוחנן
  • רו"ח דיקלה יוסף
  • רו"ח סער לוינסון
  • רו"ח אברהם מירון
  • רו"ח מנחם שטיינברגר