הדפס
חיפוש באתר

פרסום חדש בנושא חכירות

הוועדה המקצועית דנה לאחרונה האם יש בפרסום תקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות כדי להשפיע על המדיניות החשבונאית של ישות המיישמת את התקינה הישראלית

מטרת הפרסום היא להביא לידיעת ציבור המדווחים את עמדת הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה כפי שהתגבשה בדיונים שהתקיימו במהלך החודשים מאי-יולי 2017. הפרסום מופיע בפרסומים מדיוני הוועדה. לצפייה בפרסום לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות