הדפס
חיפוש באתר

פורסם תקן חשבונאות מספר 39, הטבות עובד

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה את תקן חשבונאות מספר 39

תקן זה קובע את הטיפול החשבונאי בהטבות עובד. התקן מחליף את גילוי דעת מספר 19 הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי זכאות עובדים לחופשה ואת גילוי דעת מספר 20הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי פיצויי פיטורים, פיצויי פרישה ופנסיה. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018 או לאחריו. יישום מוקדם מותר. 

התקן מופיע בתקינה ישראלית – תקני חשבונאות. לצפייה בתקן - לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות