הדפס
חיפוש באתר

פורסם שיפור תקנים קיימים - 2017 (א)

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה את שיפור תקנים קיימים - 2017 (א)

שיפור תקנים קיימים - 2017 (א) כולל תיקונים לגילוי דעת מספר 69, כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים, לתקן חשבונאות מספר 18, דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים ולתקן חשבונאות מספר 34, הצגת דוחות כספיים (בעיקרן טעויות סופר). התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2017 או לאחריו.  

התקן מופיע בתקינה ישראלית – תקני חשבונאות. לצפייה בתקן - לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות