הדפס
חיפוש באתר

הצעה לתקן דיווח כספי בינלאומי חדש - הצגה כללית וגילויים

דוחות כספיים ראשיים לפי IFRS

בחודש דצמבר 2019 פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים הצעה לתקן דיווח כספי בינלאומי חדש בנושא הצגה כללית וגילויים.

ההצעה לתקן, דוגמאות להמחשה, בסיס למסקנות וכן מצגת על ההצעה לתקן מופיעים באתר האינטרנט של המוסד לתקני דיווח כספי בינלאומיים. לצפייה בעמוד ההצעה לתקן לחץ כאן.

לצפייה בהצעה לתקן לחץ כאן.

לצפייה בדוגמאות להמחשה לחץ כאן.

לצפייה בבסיס למסקנות לחץ כאן.

לצפייה במצגת על ההצעה לתקן לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות