הדפס
חיפוש באתר

פורסם תקן חשבונאות מספר 41, גילויים בהקשר לצד קשור

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה את תקן חשבונאות מספר 41

תקן זה מגדיר צד קשור וקובע את דרישות הגילוי לגבי יחסי צד קשור, עסקאות עם צדדים קשורים ויתרות של צדדים קשורים. התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2020 או לאחריו.  

התקן מופיע בתקינה ישראלית – תקני חשבונאות. לצפייה בתקן - לחץ כאן.

 

חזרה לכל החדשות