רו"ח עדיני אלעד

אלעד מונה כמשתתף קבוע בישיבות הוועדה המקצועית החל משנת 2021.

אלעד בוגר תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ומוסמך במנהל עסקים בהצטיינות (אוניברסיטת ת"א והאוניברסיטה העברית) ובעל רישיון לראיית חשבון משנת 2010.

כיום משמש אלעד כשותף ומנהל המחלקה המקצועית במשרד הייעוץ ושירותים פיננסיים אלגריסי ושות' ומלווה את לקוחות המשרד בפן החשבונאי וזאת בכלל ההיבטים הנכרכים במסגרת תהליכי הנפקה לראשונה בישראל ובחו"ל.

בעבר, שימש אלעד, בין היתר, כדירקטור בכיר במחלקה המקצועית ובמחלקת בקרת איכות במשרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' (בשנים 2012-2020). במסגרת תפקידו זה סיפק אלעד מתן תמיכה מקצועית בנושאי חשבונאות, ביקורת,  אי תלות וניגודי עניינים וליווי צוותי ביקורת במשרד, לרבות במסגרת הליכי תשקיף והתדיינויות מול סגל רשות ניירות ערך בישראל.

במהלך השנים צבר אלעד ידע ובקיאות בתקינה הבינלאומית בחשבונאות (IFRS), בתקינה הישראלית בחשבונאות (Israeli GAAP) ובכללי הרגולציה הנהוגים בתאגידים ציבוריים שונים. לאלעד ניסיון רב בהעברת הדרכות והשתלמויות מקצועיות.

בנוסף משמש אלעד כמרצה בכיר (מורה מן החוץ) בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת ת"א, בלימודי התואר הראשון בחוג לחשבונאות ומרכז תחום החשבונאות הפיננסית בלימודי שנת ההשלמה. כמו כן, חבר אלעד בוועדת ההוראה והקבלה בחוג לחשבונאות.

החל משנת 2019 משמש אלעד כחבר נלווה בוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי בלשכת רואי חשבון בישראל.

elad@elgarissy.com

חזרה לוועדה המקצועית