רו"ח זוכוביצקי רוני

רוני משמשת כחברה בוועדה המקצועית החל משנת 2022.

רוני בעלת רישיון רואה חשבון משנת 2013 ובעלת תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות בהצטיינות יתרה מאוניברסיטת רייכמן.

רוני התחילה את דרכה המקצועית במשרד סומך חייקין בשנת 2011. בשנת 2018 הצטרפה למשרד קוסט פורר גבאי את קסירר והחל משנת 2021 שותפה במחלקה המקצועית של המשרד.

רוני חברה בצוות חכירות הבינלאומי של EY, הצוות אחראי על התוויית העמדות של EY העולמית תחת ה- IFRS בתחום.

לרוני ניסיון רב באקדמיה והיא מהווה ב-10 שנים האחרונות חלק מסגל ההוראה בקורס חשבונאות פיננסית מתקדמת בשנת ההשלמה באוניברסיטת רייכמן. בנוסף, רוני מרצה בפורומים מקצועיים שונים: לדירקטורים, מנכ"לים ומנהלי כספים בנושאי חשבונאות ודיווח כספי.

חזרה לוועדה המקצועית